Klubbens regler

Oslo IL Svømming sine 10 Gyldne regler:

 1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være med i Oslo IL Svømming, men er du med – følger du klubbens leveregler.
 2. Vi skal gi et godt og bedre svømmetilbud til alle våre medlemmer
 3. Vi skal utvikle utøvere som er opptatt av mestring både på trening og i konkurranse.
 4. Vis respekt for hverandre, trenere og andre du møter i svømmingen.
 5. Vi skal ha et inkluderende, positivt og utviklende miljø for alle utøvere.
 6. I Oslo IL Svømming utvikler vi vennskap og lagånd.
 7. Trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer
 8. Foreldre / foresatte i Oslo IL Svømming er inkluderende , inspirerende og fokuserer på lagånd fremfor enkeltindividene
 9. I Oslo IL svømming lærer utøveren å takle både medgang og motgang
 10. Vi er stolte av klubben vår!

Slik skal hvert enkelt medlem være med på å skape et positivt miljø:

 • Vi hilser på hverandre når vi møtes
 • Vi støtter og oppmuntrer hverandre – vi er alle på samme lag
 • Vi er åpne og ærlige, og vi gir og mottar tilbakemeldinger
 • Vi gleder oss over andres utvikling
 • Vi har det gøy på trening og i konkurranse
 • Vi respekterer klubbens verdier
 • Vi hjelper hverandre med å rydde opp etter oss
 • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke
 • Mobbing tolereres ikke
 • I Oslo IL Svømming utvikler vi vennskap for livet

Leveregler utøvere

I Oslo Idrettslag Svømming ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring både på trening og konkurranse. Vi skal ha utøvere som bidrar til et godt miljø hvor alle føler seg inkludert, møter respekt og opplever en sterk tilhørighet som gir trivsel og trygghet. Gjennom allsidig trening og mulighet til å delta på konkurranse skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å beherske disse.

I Oslo IL Svømming utfordrer vi deg som utøver til å følge 10 leveregler:

 1. Møt presis! Gi beskjed om du blir sen, eller ikke kan møte på avtalte treninger
 2. Vannflasken skal alltid med på trening. Fylles og drikkes i løpet av trening.
 3. Alle i Oslo Idrettslag Svømming skal dusje før man går i vannet.
 4. Ikke prat i munnen på trener eller i serier med fokus på oppgaver
 5. Ingen do pauser i serie! Gå på do før trening. i verste fall før hovedserien
 6. Hjelpe hverandre med å gjennomføre treningen med høyest mulig kvalitet.
 7. Være snille mot hverandre, Være åpne mot alle uansett popularitet eller hvor god man er
 8. Kunne OI sitt heiarop og bruke OI-utstyr på stevner
 9. Stille opp for laget ditt og klubben både på trening, leir og stevner.
 10. Kjenne til og leve opp til klubbens 6 kjerneverdier: S-P-I-R-I-T

Utarbeidet av utøverne på A og B gruppen

Leveregler for trenere og instruktører

Som trener og instruktør skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøveren følger Oslo IL Svømming sine kjerneverdiger og leveregler. Du har ansvar for din gruppe/kurs og for at alle utøverne får et sportslig og sosialt treningstilbud. Gjennom trening, individuell oppfølging og oppmuntring skal utøverne oppleve mestring og glede ved å være svømmer i Oslo IL Svømming.

Som trener i Oslo IL Svømming skal du bidra til:

 • Et inkluderende, inspirerende og utviklende miljø for alle utøverne
 • Gi utøverne positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeide og ha god kommunikasjon med utøverne, andre ansatte, sportslig utvalg, styret og foresatte.

Retningslinjer for trenere i Oslo IL Svømming:

 • Være et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til alle treningene
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i alle utøverne dine
 • Blir kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevist på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
 • Være en god ambassadør for klubben

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøverne flytter grenser
 • Saklig og presis informasjon

Leveregler foreldre og foresatte

Oslo IL Svømming ønsker aktive foreldre/foresatte som er interessert i barnas aktivitet. Vi ønsker foreldre / foresatte som er med barna både på trening og i konkurranser. Mange av aktivitetene er basert på frivillig innsats. Klubben er avhengig av at alle bidrar i styrearbeid, stiller opp i utvalgene, hjelper til ved treningsleir og stevneturer eller hjelper trener til å tilrettelegge for god effektiv trening. Svømmeklubben er avhengig av at foreldre/forsatte bidrar til miljøet i klubben ved å delta støttende i OI Open og Oslo Open Water  som er klubben sine egne  stevne, svømmeavslutninger og andre aktiviteter. I Oslo IL Svømming ønsker vi foreldre/foresatte som fokuserer på klubben som en gruppe fremfor enkeltindividene.

Retningslinjer for foreldre/foresatte i Oslo IL Svømming:

 • Respektere klubbens arbeid og regler
 • Engasjere deg, men husk at det er barna som er utøverne – ikke du.
  Barnet svømmer for sin egen del og ikke for foreldrene. Vær stolt av at barnet kan svømme fort. Fortere enn de aller fleste andre! 
 • Vis respekt for trenerens arbeid og anerkjenn treneren overfor ditt barn
 • Sørg for at barnet ditt møter på trening og at vannflasken er med.
  Er det grunner til ikke å komme, så meld i fra til treneren via e-post eller sms. 
 • Påse at ditt barn spiser riktig og proteinholdig mat helst ikke senere enn 20-30min etter hver trening.
  Det er OK å ha me noe mat i bagen til etter trening (f.eks. Banan eller annen frukt) 
 • Gi barnet muligheter til utvikling ved å samarbeide med treneren om god organisatoriske løsninger og koordiner hvor mulig med andre foreldre
  Som felleskjøring til og fra treninger og stevner. 
 • Motiver barna til å være positive på trening og i konkurranser
 • La barna ta del i de sosiale rammene som er lagt opp til stevner, leire og samlinger
  Barna har alltid noe å bidra med i en gruppe og man lærer også mer ved å være sammen.
 • Lær barna å takle både medgang og motgang.
  Hjelp barna til å komme gjennom vanskelige perioder. De trenger konstruktive løsninger og hjelp til konkrete gjøremål – ikke krav og press i tunge perioder. 
 • Ikke gi utrykk av at resultater man oppnår i konkurranse ikke er bra nok.
  Har man gjort sitt beste, så er det kjempe bra! La treneren evaluere og gi tilbakemelding om hva som forbedres til neste gang.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder og ikke om.
 • Bli kjent med andre foreldre i Oslo IL Svømming gjennom treninger, stevner, arrangementer og årsmøtet. Det er mer gøy å være involvert!
 • Vær et godt forbilde ved å;
  – Hjelpe til å holde orden i og rundt svømmehallen
  – Kast søppel som du finner
  – Ikke gå med utesko inne i svømmehallen
  – Betal avgifter i tide og møt opp på årsmøte hver år. På årsmøte får man innblikk i hvordan klubben drives og man være med å avgjøre hvordan klubben skal utvikles videre.
 • Noen TIPS for foreldre under stevner
 • Det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!