,,, nRekruttstevner

 

 

 

INFORMASJON OM REKRUTTSTEVNE

 

Alder

 

Alle barn 8 år og yngre kan kun delta på rekruttstevner. Barn som fyller 9 år i det inneværende året kan delta på approberte stevner innenfor regionen Østlandet. Barn fom 11 år og eldre kan delta på nasjonale approberte stevner.

 

 

 

Påmelding og deltakelse

 

Alle svømmere skal i forkant av stevnedeltakelse samarbeide med sin trener og lage en plan for stevnet. Sammen skal trener og svømmer bli enig om hvilke øvelser svømmeren skal svømme. På trening vil treneren lære svømmeren stevneoppvarming, startstup, vendinger og stevneoppførsel.

 

Påmelding gjøres via Medlemsregistret (Medley)

 

 

 

På stevnet vil treneren gå igjennom planen med svømmeren før/etter hver øvelse. Planen innebærer gjerne personlige mål for hver øvelse, rutiner mellom øvelsene, som for eksempel spising av mat, påkledning og hvile.

 

 

Approbert versus og rekruttstevne

 

Approberte stevner følger nasjonale og internasjonale regler. Disse stevnene rangerer tider per årsklasse og de tre beste får premie.

 

Rekruttstevne er noe annerledes med at øvelse-tidene til svømmerne ikke blir rangert og alle svømmere mottar premie for deltakelse. Ingen blir disket, men en dommer kan informere om hva man kan gjøre bedre til neste gang, fordi dette skal være en læringsarena for unge svømmere.

 

 

 

Hvorfor delta på rekruttstevner?

 

Som utøver er rekruttstevne et av trinnene til å bli en rutinert svømmer. Rekruttstevner handler om mestringsfølelse i en trygg og lavterskel arena. Svømmeren får erfaring og etablerer rutiner som vil skape trygghet til senere stevnedeltakelse.

 

Rekruttbarna er en del av klubben og vår neste “generasjonen” svømmere.

 

Terminliste for rekrutter finner du her

 

https://oi-svomming.no/terminliste/

 

 

 

Ordliste – et lite utvalg

 

Heat; et heat er en gruppe svømmere som svømmer samtidig basert på jevne tider; antall personer per heat avhengiger antall baner svømmebassenget har; det er som oftest mellom 6-8 svømmer per heat når heatet er fullt.

 

Disk; disket; forkortelse for diskvalifikasjon; begrepet brukes når en svømmere gjør et regelbrudd under en øvelse, så tiden ikke blir registrert; dette gjelder hovedsakelig for approberte stevner.

 

Plan; i OI innebærer en plan målsettinger og læringsmål per øvelser og for stevnet svømmeren deltar på.

 

Fri; 50/100/200/400/800/1500 fri; i øvelser med svømmearten fri kan svømmeren velge hvilken svømmeart den vil svømme uten å bli disket; som oftest vil svømmeren velge crawl som svømmeart fordi det går fortest.

 

IM; forkortelse for individuell medley; svømmeøvelsen innebærer alle fire svømmearter; rekkefølgen er butterfly, rygg, bryst, crawl; medley stafett er rekkefølgen rygg, bryst, butterfly, crawl.

 

 

For flere spørsmål om deltakelse på rekruttstevner, vennligst kontakt:

 

Nick Dillon, nick@oi-svomming.no, ansvarlig for svømmeopplæring for viderekommende på Delfin-nivå.

 

Rekrutteringsansvarlig, rekruttstevner@oi-svomming.no, ansvarlig for påmeldinger til rekruttstevner.