1. Kontaktinfo til bestiller


2. Svømmebasseng og tidspunkter


3. Praktisk gjennomføring


4. Annet