1. Kontaktinfo til bestiller


    2. Svømmebasseng og tidspunkter


    3. Praktisk gjennomføring


    4. Annet