Skolesvømming i regi av OI Svømming

Oslo Idrettslag ble stiftet i 1893 og er en av Norges eldste idrettslag. Den største delen av idrettslaget er OI Svømming som er en av Norges største svømmeklubber med ca 2500 medlemmer. 

Vi har en stor og aktiv kursavdeling som tilbyr svømmeopplæring til alle aldersgrupper fra baby til voksne i Oslo området. Vi har fokus på utvikling og mestring, samt læring gjennom lek for de minste. Vi tilbyr også skolesvømming, barnehagesvømming, AKS kurs og kurs for bedrifter. 

Svømmeopplæringen vi tilbyr baserer seg på Norges Svømmeskole og alle våre instruktører er utdannet via Norges Svømmeforbund og tar livredningsprøve årlig.

UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Vi tilbyr svømmeundervisning for skoler i henhold til læreplanen og kompetansemålene for svømming. Elevene blir fordelt i grupper etter nivå (ved 2 eller flere instruktører) for å sikre best mulig oppfølgning og mestring hos hver elev. Ved 1 instruktør vil hun/han tilpasse undervisningen til gjennomsnittsnivået til gruppen. 

Vi anbefaler å inkludere en lærer/assistent med gyldig livredningsprøve for inneværende år i undervisningen, dersom man har elever i gruppen med behov for ekstra oppfølgning. 

Instruktørene underviser med utgangspunkt i de obligatoriske testøvelsene som er beskrevet her>>, og har fokus på kontinuerlig progresjon og mestring av testøvelsene.  

SIKKERHET I UNDERVISNINGEN

Sikkerhet er viktig i undervisningen og vi anbefaler derfor å ha 2 instruktører pr. 15 elever når elevene ikke er svømmedyktige. Dette er samme anbefaling som gis av Utdanningsdirektoratet. 

Dersom elevene er svømmedyktige er minstekravet 1 instruktør pr. 15 elever. 

KOMPETANSEMÅLET I SVØMMING

Kompetansemålet i svømming for 4. klasse elever er definert som følgende: 

«falle uti på dypt vann, svømme 100m på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

DE OBLIGATORISKE FERDIGHETSPRØVENE

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har utviklet nettsiden svømmedyktig.no på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. På denne nettsiden finner du svært nyttig informasjon om svømmeopplæring i skolene og alle kravene som hører til opplæringen. 

Fra og med høsten 2017 er det 7 obligatoriske ferdighetsøvelser som elevene skal gjennom og mestre, innen utgangen av 4. trinn.

HVA STILLER VI MED OG HVA MÅ SKOLEN STILLE MED

OI Svømming kan stille med 1-5 instruktører avhengig av behov og gruppestørrelse. Våre instruktører har da alt ansvar for undervisningen i bassenget, herunder nivå & gruppeinndeling, sikkerheten i bassenget og undervisning i henhold til ferdighetsprøvene og kompetansemålet i svømming.

Den enkelte skole stiller med 1 kvinnelig og 1 mannlig voksen som har ansvaret for elevene til og fra undervisningen, i garderoben og i situasjoner hvor elever skader seg eller lignende. Dersom skolen selv ønsker å stille med en lærer i vannet på undervisningen, i tillegg til en eller flere instruktører fra oss må denne personen ha gyldig livredningsprøve for inneværende år.

De voksne fra skolen vil fylle ut våre kartleggingsskjemaer som blir benyttet første og siste undervisningstime, etter veiledning fra våre instruktører. Instruktørene vil informere om hvilke elever som klarer hvilke ferdighetsprøver fortløpende i undervisningen. 

Ønsker din skole å få tilbud om svømmeundervisning fra oss, sender du inn via “påmelding” nedenfor.

 

Spørsmål kan rettes til kurs@oi-svomming.no