Styret, kontroll- og valgkomité

Styret

Styret kan kontaktes per e-post til: styret@oi-svomming.no

Styremdelemmer Mobil Ansvarsområde
Andreas Helgaker 92011791 Styreleder
Silje Hovland Nestleder
Nils Gregussen Styremedlem
Eva Lindgaard Kjeldseth Styremedlem
Jerome Genton Styremedlem
Ok Kyong Park-Bhasin Styremedlem
Hedi Anne Birkeland Styremedlem
Varamedlemmer
Morten Engesland Varamedlem
Espen Jensehaugen Varamedlem

 

Protokoll fra Årsmøtet mars 2017
Protokoll fra Årsmøte 16.mars 2016 
Protokoll fra Årsmøte 26.03.15
Protokoll fra Årsmøte 27.03.14
Protokoll fra Årsmøtet 20mars 2013
Protokoll fra Årsmøtet 28mars 2012   / Protokoll fra ekstraordinært Årsmøte 4sept 2012

Kontrollkomité

Følgende personer sitter i denne komitéen:

– Medlemmer: Christoffer Sundin og Jørgen Evjen
– Vara: Astrid Næss Kjølholdt og Jon Morten Mo

Valgkomité

  • Gudrid Eide (leder)
  • Divya Anurag (medlem)
  • Anne-Berit Urdahl (medlem)
  • Terje Spilde (vara)