Treningsgruppen (T1)

 

T1 er en gruppe for de som ønsker å trene svømming, men ikke ønsker og ha en utviklingsplan rettet mot konkurranser. Det blir lagt vekt på det sosiale og det å skape et godt treningsmiljø. Det avtales antall treninger med trener og det er mulig å trene 1-4 økter pr. uke. For de som føler for å konkurrere, så er det lagt opp til 4 lokale stevner pr. år. Det er frivillig å delta. T1 rekrutterer direkte fra kursavdelingen, Pre-T/U og fra U3-U6. For de som finner ut at de ønsker å satse på svømming som konkurranseidrett mens de er i T1, er det større utfordring og koble seg på U-gruppene jo eldre man er. Ettersom det er mer planmessig utviklingsfokus i U-gruppene, vil avstanden i nivå vanligvis øke etter hvert som tiden går. Det er et populært og godt alternativ for de som ønsker å trappe ned på trening og som har omprioritert m.h.t til ambisjonsnivået med svømmingen.

T1 organiseres som de andre gruppene i sportslig avdeling. Det faktureres 2x pr år og man kan avslutte når som helst i sesongen, men har ingen rett til tilbakebetaling hvis faktura allerede er betalt for perioden. Deltakere i gruppen registreres via vårt medlemsregister her>> og du finner treningstider til gruppen her>>