Treningsgruppen T3Y

 

T3Y er en gruppe for de som ønsker å trene svømming, men ikke ønsker og ha en utviklingsplan rettet mot konkurranser. Det blir lagt vekt på det sosiale og det å skape et godt treningsmiljø. Det avtales antall treninger med trener og det er mulig å trene 2-3 økter pr. uke. Det er lagt opp til 4 lokale stevner pr. år, der det er frivillig å delta. T3Y rekrutterer direkte fra Utviklingsavdelingen U11-U12-U13, for de som ikke lenger ønsker å følge utviklingsplanen for høyere sportslig ambisjonsnivå.

Hvis man finner ny motivasjon til å satse på svømming som konkurranseidrett mens de er i T3Y, er det mulig å på nytt koble seg på U-gruppene. Ettersom det er mer planmessig utviklingsfokus i U-gruppene, vil avstanden i nivå vanligvis øke etter hvert som tiden går. 

T3Y organiseres som de andre gruppene i sportslig avdeling. Det faktureres 2x pr år og man kan avslutte når som helst i sesongen, men har ingen rett til tilbakebetaling hvis faktura allerede er betalt for perioden. Registrering for gruppen skjer i dialog med trener i sin nåværende gruppe. Treningstider til gruppen finner du  her>> Priser for Gruppene finner du her

Treningsgruppen T3E

 

T3E er en gruppe for de som ønsker fortsatt å trene svømming, men ikke ønsker og ha en utviklingsplan rettet mot høyt ambisjonsnivå og for de i T3Y som er over 13 år. Det blir lagt vekt på det sosiale og det å skape et godt treningsmiljø. Det avtales antall treninger med trener og det er mulig å trene 3-4 økter pr. uke. Det er lagt opp til 4 lokale stevner pr. år, der det er frivillig å delta.

Hvis man finner ny motivasjon til å satse på svømming som konkurranseidrett mens de er i T3E, er det mulig å på nytt koble seg på U-gruppene. Ettersom det er mer planmessig utviklingsfokus i U-gruppene, vil avstanden i nivå vanligvis øke etter hvert som tiden går. 

T3E organiseres som de andre gruppene i sportslig avdeling. Det faktureres 2x pr år og man kan avslutte når som helst i sesongen, men har ingen rett til tilbakebetaling hvis faktura allerede er betalt for perioden. Registrering for gruppen skjer i dialog med trener i sin nåværende gruppe. Treningstider til gruppen finner du  her>> Priser for Gruppene finner du her