Ungdomskurs

Ungdomskurs 1: (11-16år)

Grunnkurs for ungdom mellom 11-16 år som ikke kan svømme eller som ikke er trygge på dypt vann uten hjelpemidler. Kurset holdes på Sogn Bad, Møllergata skolebad og Norges Idrettshøgskole.

Delmål:

 • Vanntilvenning
 • Pusteteknikk
 • Flyte på magen
 • Flyte på ryggen
 • Kontrollert linje med strake armer
 • Crawl beinspark på mage og rygg
 • Overlevelsesflyting

Ungdomskurs 2: (11-16 år)

Kurs for ungdom mellom 11-16 år. På dette kurset jobber vi med grovmotorisk crawl- og ryggsvømming. Kurset holdes på Sogn Bad, Møllergata skolebad og Norges Idrettshøgskole. 

Krav:

 • Kunne flyte på magen i 10 sekunder
 • Kunne flyte på ryggen i 10 sekunder
 • Gli i kontrollert linje med strake armer
 • Crawl beinspark på mage og rygg

Distansemål: 25 meter.

Delmål:

 • Rytmisk pusting
 • Grovmotorisk crawl og rygg
 • Svømme 25m crawl med rytmisk pusting
 • Svømme 25m rygg med linjeholdning og rotasjon
 • Stup fra kanten med gli i pil under vann

NB! Kurset anbefales til ungdom som er trygg i vann, hvis ikke anbefales det å ta Nivå 1 først.

Ungdomskurs 3: (11-16 år)

Kurs for ungdom mellom 11-16 år. På dette kurset jobber vi med finmotorisk crawl- og ryggsvømming, samt grovmotorisk bryst og butterfly. Kurset holdes på Sogn Bad og Norges Idrettshøgskole.

Trener på 25-metersbane.

Krav:

 • Må kunne grovmotorisk crawl og rygg
 • Må kunne svømme 25m crawl med rytmisk pusting
 • Må kunne svømme 25m rygg med linjeholdning og rotasjon
 • Må kunne stupe

Distansemål: 200 meter.

Delmål:

 • Finmotorisk crawl og rygg
 • Grovkoordinert bryst og butterfly
 • Stup fra pall og ulike vendinger
 • Livredning med forlenget arm

NB! Det anbefales å ta Nivå 1 eller Nivå 2 først om en ikke har gått svømmekurs tidligere.

Ungdomskurs 4: (11-17år)

Kurs for ungdom mellom 11-17 år. Her jobber vi med finkoordinert medley, samt treningsrutiner.

Trener på 25-metersbane. Kurset holdes på Sogn Bad og Norges Idrettshøgskole.

Krav:

 • Må kunne svømme finmotorisk crawl og rygg
 • Må kunne svømme grovkoordinert bryst og butterfly
 • Må kunne stupe fra pall og ulike vendinger

Distansemål: 1000 meter.

Delmål:

 • Finkoordinert bryst og butterfly
 • Medleyvendinger
 • Livredning med HLR
 • 50m Crawl under 1 min
 • Svømme godkjent 100 medley under 2.20
 • Lære hvordan å trene på egenhånd, slik at ungdommene lærer grunnleggende treningsprinsipper og hvordan trene uten å pådra seg skader. 
 • Kunne lage enkle treningsprogrammer
 • Prøve å lede gruppen på trening, og teste ut hvordan det er å være en instruktør med bistand av instruktøren. 

Etter endt ungdom nivå 4 skal utøveren kunne trene på egenhånd på en hensiktsmessig og trygg måte, samt kunne lage enkle treningsprogrammer for egen utvikling. Her vil de lære det grunnleggende rundt svømmeteknikk, og hvordan å undervise andre. Utøvere som er 15 år eller eldre og har fullført ungdom nivå 4, vil ha fordel ved søknad til jobb som hjelpeinstruktør/svømmeinstruktør i klubben.