Utmelding

Dersom du skulle ønske å melde deg eller ditt barn ut av kurs sendes en epost til utmelding@oi-svomming.no

 

Godkjente utmeldinger behøver følgende:

  1. Fullt navn på utmeldt barn/ungdom/voksen
  2. Navn og tidspunkt for kurs man melder ut fra. Eks “Hval, tirsdag 17.30”
  3. Kurssted man melder ut fra (Tøyenbadet, Møllergata, Sogn Bad, Lovisenberg Sykehjem)
  4. Kort begrunnelse for utmelding (valgfritt – vi ønsker gjerne tilbakemeldinger)

Frist for utmelding
Utmeldinger skal tilsendes denne epostadressen innen den 25. hver måned. Man beholder kursplassen til den 29/30/31 samme måned.

Ved utmelding innen fristen faktureres man for hele den aktuelle måneden.

For sen utmelding (etter den 25.)
Dersom utmeldingen kommer etter den 25. vil man faktureres for neste måned.

Eksempel 1: Sender du epost om utmelding den 28. januar, vil du bli fakturert for februar.

Eksempel 2: Sender du epost den 7. februar, vil du bli fakturert for februar og beholder kursplassen ut februar.

 

Ved andre henvendelser, vennligst send epost til kurs@oi-svomming.no da denne epostkontoen ikke sjekkes regelmessig før utmeldingsperioden.