Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen starter med Rekruttgruppene R8, R9 og R10. Det vil annenhver måned bli sendt tilbud om trening i R8, R9 og R10 til kursdeltagere i Delfin og Hai som blir 8, 9 eller 10 år inneværende år. Det vil være spesielt fokus på innlæring av basisferdigheter i alle svømmearter og ved hjelp av kompetente trenere og assistenter, sørge for at utøverne er klare til neste utviklingstrinn i Oi svømming. Det vil naturlig nok være nivåforskjeller mellom utøverne avhengig av når de kommer inn i Rekruttgruppene. Man har allikevel fin mulighet til å utvikle seg videre til det nivået man ønsker seg. Utviklingsgruppene inneholder U11, U4, U5, U6, hvor tallet etter U’en sier hvor mange vanntreninger man har pr. uke, foruten U11 som gjenspeiler alderskullet for gruppen. Og Treningsgruppene T3Y og T3E for de som ikke har like høye ambisjoner for svømmingen. 

Rekrutteringen til Utviklingsavdelingsgruppene følger årsklasser de første nivåene, inntil nå, kun U11. U11 vil neste år bytte navn til U12 og deretter U13 og den siste gruppa med alder over 13 år trener 6x pr.uke. For de som har andre aktiviteter, kan man gjøre avtaler med trener om å tilpasse antall økter iht totalbelastning. 

 

Rekruttgruppene R8, R9 og R10

Gruppen har 2 treninger pr. uke fordelt på 2 time i vann og 1 time på land med basisstyrke og bevegelighetsøvelser. I tillegg har alle gruppene i klubben i perioder en fellesøkt, hovedsakelig i Holmenkollen hver onsdag. Det anbefales å være med på denne økten da dette er en av de få mulighetene å være sammen med de eldre utøverne i klubben. Når man i R10 kommer på et nivå hvor det blir for få utfordringer innenfor denne gruppens rammer, vil det komme et tilbud om å trene med U11, som er på et høyere nivå og trener en dag ekstra i vannet.

Det er i utgangspunktet behov for lite utstyr i svømmeidretten, men når man er i en stor klubb som OI svømming, er det viktig at vi tidlig viser oss fram som en OI svømmer. Dette innebærer at man anskaffer seg klubbtøy. Det er anbefalt å skaffe seg klubbens T-skjorte, sekk og badehette, da dette er ting som synes godt. Dette kan du enkelt anskaffe via vår nettbutikk, www.Natare.no.

Rekruttgruppene R8 og R9 har som mål å delta på 4-5 rekruttstevner pr. år. og det anbefales foreldre/foresatte å være med som tilskuere/supporter. Dette er en veldig fin anledning å bli kjent med de andre foreldrene i gruppa og det er veldig gøy for barna å kunne vise hvor mye de har lært fra forrige stevne. R10 vil bli anbefalt å være med på uapproberte stevner, avhengig hvor bra kontroll utøverne på svømmeartene, vendinger og starter.

Rekruttgruppene organiseres som de andre gruppene i Utviklingsavdelingen. Det faktureres 2x pr år og man kan avslutte når som helst i sesongen, men har ingen rett til tilbakebetaling hvis faktura allerede er betalt for perioden. De som nylig har kommet fra Delfin eller Hai, vil bli fakturert månedlig ut inneværende sesong. og deretter bli overført til medleysystemet og blir der fakturert 2x pr år.

Treningsavgift finner du informasjon om her>> og treningstider ligger her>>

Utviklingsgruppen U11

Denne gruppen tilbyr 3 treninger i uken og er neste steg etter R10. Gruppen deltar på cirka 6-7 approberte stevner per år og får tilbud om treningsleirer i enkelte skoleferier i løpet av året. Fokus i gruppen er å videreutvikle tekniske ferdigheter og bli trygge i konkurranser. Treningene består av 2 timer landtrening både ute og inne, i tillegg til 3 timer svømming pr. uke. Alle i U11 vil ved nytt år overføres til U12 og øke med en ekstra svømmeøkt pr uke.

Utviklingsgruppen U4(U12 i 2024)

Neste steg etter U11 og det tilbys 4 svømmeøkter pr. uke. Totalt trener gruppen 8,5 timer i uken, inkludert landtrening som gjøres før eller etter vannøkten. Gruppen deltar på 8-9 approberte stevner pr. år. og får tilbud om treningsleirer i flere av skoleferiene i løpet av året. Fokus i gruppen er å bli tekniske gode og selvstendige utøvere i konkurransesituasjoner. Det er fortsatt tilrettelagt for å drive med andre aktiviteter i tillegg til svømmingen på dette gruppenivået. Ved årsskiftet vil hele gruppen få tilbud om å bli med opp til U13, eller trene videre i Treningsgruppen.