Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen(U), er en underavdeling av sportslig avdeling. U inneholder U2, U3, U4, U5, U6 hvor tallet etter U’en sier hvor mange vanntreninger man har pr. uke, og følger i hovedsak Norges svømmeforbunds utviklingstrapp mot toppidrett. T1, som er en treningsgruppe uten spesifikke utviklingskrav, men med utfordrende fysisk trening både på land og i vann. Pre T/U, som er en rekrutteringsgruppe etter Hai-kurs til T1, Synkronskolen, Vill i vann eller U3 avhengig av alder, mål og ferdighetsnivå.

Pre Trening og Utvikling (Pre T/U)

Pre T/U ble startet i 2017 som et bindeledd mellom kursavdelingen og sportslig avdeling. Vi har med denne gruppen en større mulighet for å sikre høy kompetanse og ferdighetsnivå før det gjøres et valg om man vil drive konkurransesvømming eller bruke svømmingen kun for aktivitetens skyld. Pre T/U er med på 4-5 rekruttstevner pr sesong og det er et viktig mål å motivere barna og utfordre seg selv gjennom og konkurrere. Det er som oftest mer moro enn de først hadde tenkt og gir stor mestringsfølelse.

Pre T/U organiseres gjennom tryggivann.no, men innholdet er gjennom sportslig avdeling. Det er alltid en utdannet trener som leder gruppen ettersom det faglige innholdet blir mer individualisert og utviklingen i denne gruppen er direkte knyttet til neste nivå innen sportslig avdeling.

Det faktureres hver måned fra trygg i vann og man kan si opp plassen eller få tilbud om høyere nivå forløpende. Det er et mål om at barna maksimalt skal være i Pre T/U i 1 år, men litt avhengig av alderen. Alder i gruppa er fra 10-12 år. Og de har 2 treninger pr. uke med 1 time i vann og 30min på land på hver av treningene. Treningstidene ligger oppdatert her>>

Hvis man ikke har laget bruker i OI svømming sitt medlemsregister, så skal man opprette bruker i Medlemsregisteret. Ved å ha bruker i medlemsregisteret blir det enklere og melde på til rekruttstevner.

U2

U2 er en gruppe som ble opprettet i 2018. Gruppen har som formål å samle utøvere i alderen 8-10 år som har fått godkjent alle ferdighetsmerker gjennom svømmeskolen (NSF-kurs) og som ønsker å utvikle svømmeferdighetene sine rettet mot konkurranser. Dette er en gruppe med relativt likt nivå og god fordeling av gutter og jenter.

Gruppen har 2 treninger pr. uke fordelt på 2,5 time i vann og 1,5 time på land med basisstyrke og bevegelighetsøvelser. I tillegg har alle gruppene i klubben en fellesøkt, hovedsakelig i Holmenkollen hver onsdag. Det anbefales å være med på denne økten da dette er en av de få mulighetene å være sammen med de eldre utøverne i klubben. Det vurderes fortløpende nivå på ferdigheter og modenhet. Det gis hele tiden nok utfordringer for å kunne utvikle seg raskt både som gruppe og individ. Når man kommer på et nivå hvor det blir for få utfordringer innenfor denne gruppens rammer, vil det komme et tilbud om å trene med U3, som er på et høyere nivå og trener en dag ekstra i vannet.

Det er i utgangspunktet behov for lite utstyr i svømmeidretten, men når man er i en stor klubb som OI svømming, er det viktig at vi tidlig viser oss fram som en OI svømmer. Dette innebærer at man anskaffer seg klubbtøy. Det er anbefalt å skaffe seg klubbens T-skjorte, sekk og badehette, da dette er ting som synes godt. Dette kan du enkelt anskaffe via vår nettbutikk, Natare.no.

U2 har som mål å delta på 5-6 rekruttstevner pr. år. og det anbefales foreldre/foresatte å være med som tilskuere/supporter. Dette er en veldig fin anledning å bli kjent med de andre foreldrene i gruppa og det er veldig gøy for barna å kunne vise hvor mye de har lært fra forrige stevne.

U2 organiseres som de andre gruppene i sportslig avdeling. Det faktureres 2x pr år og man kan avslutte når som helst i sesongen, men har ingen rett til tilbakebetaling hvis faktura allerede er betalt for perioden. 

Treningsavgift finner du informasjon om her>> og treningstider ligger her>>

Utviklingsgruppen 3 (U3)

Denne gruppen tilbyr tre treninger i uken. Og er neste steg etter pre T/U eller U2 for de som er klar for en større utfordring. Gruppen deltar på cirka ett approbert stevne per måned og får tilbud om treningsleirer i skoleferiene i løpet av året. Fokus i gruppen er å videreutvikle tekniske ferdigheter og bli trygge i konkurranser. Treningene består av landtrening både ute og inne, i tillegg til 4 timer svømming i uken. Etter U3 vil svømmerne får muligheten til å gå videre til U4.

Utviklingsgruppen 4 (U4)

Neste steg etter U3 og tilbyr fire svømme økter i uken. Totalt trener gruppen 8,5 timer i uken, inkludert landtrening som gjøres før eller etter vannøkten. Gruppen deltar på minst ett approbert stevne per måned og får tilbud om  reningsleirer i alle skoleferiene i løpet av året. Fokus i gruppen er å bli tekniske gode og selvstendige utøvere i konkurransesituasjoner. Det er fortsatt tilrettelagt for å drive med andre aktiviteter i tillegg til svømmingen på dette gruppenivået. Etter U4 vil svømmerne kunne velge å gå videre til U5 eller T-gruppen.