Våre Instruktører

Våre svømmeinstruktører er utdannet med instruktørkurs fra Norges Svømmeforbund, og gjennomfører årlig livredningsprøve. Alle våre instruktører gjennomgår intern opplæring i tillegg til instruktørkurs, og får mulighet til å videreutvikle seg og sin kompetanse gjennom flere kurs og utdannelser. 

Instruktørene jobber i team, med en ansvarlig Hovedinstruktør i spissen. Hovedinstruktøren er ansvarlig for instruktørene og deres utvikling. Samtidig er hovedinstruktøren på kanten for å kunne bistå foreldre og foresatte med svar på spørsmål og lignende. Instruktørene har ansvar for sine kurs og kursdeltakere, og enkelte basseng har også hjelpeinstruktører som bistår  teamene, slik at noen kurs av og til har 2 instruktører istedenfor 1. 

Alle instruktører leverer godkjent politiattest.