Videregående opplæring

Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming. Gjennom videregående opplæring skal elevene lære god teknikk i de fire svømmeartene og svømme lengre distanser, lære startstup, ryggstart og vendinger. Utøverne vil også få lære om livredning i vann, som å vurdere og gjennomføre en redningsaksjon både av seg selv (selvberging) og andre (redning av andre).

Det skal være en naturlig overgang fra en gruppe til en høyere gruppe. Nivåene bygger videre på hverandre, og etter hvert som nivåene blir høyere skal deltakere kombinere alt den har lært fra tidligere nivå. 

Fra høsten 2023 gjennomføres det et testprosjekt med en ny modell for svømmeskolen. Dette reduserer det fra ni nivåer til fire grupper:

– Hval nivå 1 (tidligere vann og hval)
– Pingvin nivå 2 (tidligere skilpadde og pingvin)
– Selunge nivå 3
– Sel nivå 4
– Delfin nivå 5 (tidligere sjøløve, delfin og hai)

 Det er flere trenere per gruppe, der starten og avslutningen normalt blir gjennomført felles, mens selve opplæringen blir gjennomført i mindre grupper tilpasset barnas behov. Målet er å skape en bedre relasjon mellom trener og utøver, da barnet blir lengre på hver gruppe. Hai er delvis fjernet fra svømmeskolen, da fokuset på hai er å lære medley, noe som ikke er relevant for de som ønsker kun å lære seg svømming. Etter delfin skal barna kunne grunnleggende teknikk i alle svømmeartene, og godt over kravet for å være svømmedyktig. Medleytrening blir nå gjennomført på konkurransegruppene eller på ungdom nivå 4. 

Selmerket  

Fra 7 år og oppover. Undervisningen holdes på Sogn Bad og Møllergata Skole.

Etter endt opplæring skal elevene beherske følgende:

 •  10m sculling på mage med hendene foran hodet – 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.
 •  10m «supermann» på høyre side, rotere med ett armtak og deretter 10m «supermann på venstre side.
 •  Svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel, med pusting.
 •  Svømme 25m crawl, ta saltovending med fraspark på ryggen.
 •  Svømme 25m rygg med «engletak», fremføring over vann.
 •  Utføre ryggstart, gli under vann, svømme 10m ryggbenspark, deretter 10m ryggsvømming.
 •  Utføre åpen vending på rygg og crawl med svømming 5m inn og ut av vegg.
 •  Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta saltovending og svømme 25m rygg.
 •  Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen, bruke forlenget arm og kaste redningsline.

PS! Kurset går på dypt vann. Det går til enhver tid flere grupper i bassenget samtidig.

PÅMELDING GJØRES HER

Delfinmerket

Fra 8 år og oppover. Undervisningen holdes på Sogn Bad og Møllergata Skolebad. Her anbefales det at alle medlemmer på delfingruppen deltar på Sogn Bad, da det er bedre fasiliteter for denne gruppen. 

Etter endt opplæring skal elevene beherske følgende:

 • Svømme 10 meter butterfly med 3 kick under vann.
 • Svømme 8 kick under vann med fraspark
 • Svømme 15 meter bryst beinspark
 • Svømme 25 meter bryst
 • Bade med klær og trå i 30 sekunder i vannet med hodet over vann.
 • Svømme 25 meter med klær og kle av seg på dypet.
 • Prøve seg på stafetter
 • Lære om stevnerutiner, og få tilbud om å være med på rekruttstevner.

Kurset går i 25 meters basseng. Det går til enhver tid flere grupper i bassenget samtidig.

NB! Man kan delta på delfingrupper som enten går én eller to ganger i uken. Vi anbefaler å delta på to dager i uken for best mulig progresjon og kontinuitet i treningen.

PÅMELDING GJØRES HER