Videregående opplæring

Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming. Gjennom videregående opplæring skal elevene lære god teknikk i de fire svømmeartene og svømme lengre distanser, lære startstup, ryggstart og vendinger. Utøverne vil også få lære om livredning i vann, som å vurdere og gjennomføre en redningsaksjon både av seg selv (selvberging) og andre (redning av andre).

Det skal være en naturlig overgang fra et nivå til et høyere nivå. Nivåene bygger videre på hverandre, og etter hvert som nivåene blir høyere skal deltakere kombinere alt den har lært fra tidligere nivå. For eksempel, de mål som skal læres på Sel er krav for å delta på neste nivå som er Sjøløve.

Selmerket  

Fra 7 år og oppover. Undervisningen holdes på Sogn Bad, Sagene Bad og Møllergata Skole.

Etter endt opplæring skal elevene beherske følgende:

 •  10m sculling på mage med hendene foran hodet – 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.
 •  10m «supermann» på høyre side, rotere med ett armtak og deretter 10m «supermann på venstre side.
 •  Svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel, med pusting.
 •  Svømme 25m crawl, ta saltovending med fraspark på ryggen.
 •  Svømme 25m rygg med «engletak», fremføring over vann.
 •  Utføre ryggstart, gli under vann, svømme 10m ryggbenspark, deretter 10m ryggsvømming.
 •  Utføre åpen vending på rygg og crawl med svømming 5m inn og ut av vegg.
 •  Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta saltovending og svømme 25m rygg.
 •  Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen, bruke forlenget arm og kaste redningsline.

PS! Kurset går på dypt vann. Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

PÅMELDING GJØRES HER

Sjøløvemerket

Fra 7 år og oppover. Undervisningen holdes på Sogn Bad, Sagene Bad og Møllergata Skole.

Etter endt opplæring skal elevene beherske følgende:

 • Delfin- og bølgebevegelse med kroppen
 • Svømme 12,5 meter en-arms fly, uten hjelp
 • Svømme 12,5 meter bryst, uten hjelp
 • Overlevelsestilling i vann
 • Lære litt om stevnerutiner, vil få muligheten til å delta på rekruttstevner hvis ønskelig.

PS! Kurset går på dypt vann. Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

NB! Man kan delta på sjøløvegrupper som enten går én eller to ganger i uken. 

PÅMELDING GJØRES HER

Delfinmerket

Fra 8 år og oppover. Undervisningen holdes på Sogn Bad og Sagene Bad. Her anbefales det at alle medlemmer på delfingruppen deltar på Sogn Bad, da det er bedre fasiliteter for denne gruppen. 

Etter endt opplæring skal elevene beherske følgende:

 • Svømme 10 meter butterfly med 3 kick under vann.
 • Svømme 8 kick under vann med fraspark
 • Svømme 15 meter bryst beinspark
 • Svømme 25 meter bryst
 • Bade med klær og trå i 30 sekunder i vannet med hodet over vann.
 • Svømme 25 meter med klær og kle av seg på dypet.
 • Prøve seg på stafetter
 • Lære om stevnerutiner, og få tilbud om å være med på rekruttstevner.

Kurset går i 25 meters basseng. Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

NB! Man kan delta på delfingrupper som enten går én eller to ganger i uken. Vi anbefaler å delta på to dager i uken for best mulig progresjon og kontinuitet i treningen.

PÅMELDING GJØRES HER

 Haimerket

Fra 8 år og oppover. Undervisningen holdes på Sogn Bad.

Etter endt opplæring skal elevene beherske følgende:

 • Svømme 100 meter Medley (25 meter butterfly, 25 meter rygg, 25 meter bryst og 25 meter crawl)
 • Ha lært seg saltovending, bryst-/butterfly vending og medley vending.
 • Lært seg ulike stafetter
 • Forstå stevnerutiner og delta på rekruttstevne
 • Gjennomføre grunnleggende livredningskurs – Ta livredningstesten fra Havhesten.

  Kurset går i 25 meters basseng. Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

NB! Man kan delta på hai som enten går én eller to ganger i uken. Vi anbefaler å delta på kurs to dager i uken for best mulig progresjon og kontinuitet i treningen.

PÅMELDING GJØRES HER