Oslo Idrettslag Svømming har vinteren 2015 vært i en prosess for å oppdatere virksomhetsplanen som først ble lagt frem høsten 2010. Den oppdaterte virksomhetsplanen vil gjelde for 2016 til 2019. Resultatet fra arbeidsgruppen ble lagt frem og godkjent av årsmøte 16.mars 2016.

Prosessen ble gjennomført med representanter fra svømmere, trenere og foresatte – i etterkant av et felles møte ble det nedfelt en arbeidsgruppe som har jobbet videre med innspillene som kom fra første møte.

Virksomhetsplanen er Oslo Idrettslag Svømming sitt felles arbeidsdokument. Det skal være et tydelig uttrykk for hva slags klubb OI Svømming er, hva vi står for og samtidig gi nye medlemmer en god innføring i klubbens verdier og mål.  Virksomhetsplanen fungerer som et styringsdokument for klubbens virke og skal være retningsgivende for styrets og administrasjonens arbeid.

Styret ønsker at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til klubbens virksomhetsplan, hvor vi oppfordrer alle til å sette seg inn i klubbens verdier og mål!

Virksomhetsplan OI 2016-2019