Voksen

Vi har fire ulike nivåer for voksne. Kursene bygger på de tre R’er: Relax, Rytme, Range – Være avslappet i vann, trene pusteteknikk og rytmebevegelse i vannet gjennom hovedsaklig svømmearten crawl og range handler om å lære seg å svømme i ulike hastigheter.

Voksen nivå 1 (Relax)

Grunnkurs for voksne som ikke kan svømme eller er redd for å oppholde seg på dypt vann uten hjelpemidler. Kurset tilpasses deltagernes behov.

Delmål:

 • Vanntilvenning
 • Hodet under vann
 • Flyte på mage og rygg
 • Fraspark – gli
 • Benspark
 • Kjennskap til crawl
 • Tørre å være på dypt vann

Kurset holdes på Sogn Bad, Norges Idrettshøgskole og Møllergata Skolebad.

Voksen Nivå 2 (Rytme)

Dette kurset er beregnet for voksne som klarer seg uten hjelpemidler på dypt vann, og som ønsker å lære seg grunnleggende crawlteknikk. Hovedfokus er på crawl, men man går også gjennom noe rygg.

Krav:

 • Klare å oppholde seg på dypet uten hjelpemidler
 • Dykke og flyte
 • Kjennskap til crawl

Delmål:

 • Fraspark og gli
 • Beinspark (med og uten plate)
 • Pusteteknikk
 • Rotasjon
 • Armtak
 • Øve på stup
 • Kjennskap saltovending

Distansemål: 25m crawl

Instruktøren skriver en plan for hver time som deltagerne følger. Instruktøren og deltagerne kan sammen finne aktiviteter og øvelser som kan inkluderes i kursplanen.

Kurset holdes på Sogn Bad, Norges Idrettshøgskole og Møllergata Skolebad.

Voksen nivå 3 (Rytme)

Kurset er beregnet for voksne som vil lære seg finmotorisk crawlteknikk. Hovedfokuset er på crawl, men man går også gjennom noe rygg.

Krav:

 • Kunne svømme 25m crawl sammenhengende på 35sek

Distansemål:
100-200 meter sammenhengende crawl

Delmål:

 • Finmotorisk crawl
 • Kunne ta saltovendinger

Instruktøren skriver en plan for hver time som deltagerne følger. Instruktøren og deltagerne kan sammen finne aktiviteter og øvelser som kan inkluderes i kursplanen.

Kurset holdes på Sogn Bad og Norges Idrettshøgskole.

Voksen Langdistanse nivå 4 (Range)

Kurset passer for voksne som ønsker å lære seg hvordan en trener svømming.

Krav:

 • 200m sammenhengende crawl
 • 50m på 1min

Mål:

 •  100m crawl på 1:40 (krav for å komme inn på Triatlongruppen)
 • Finmotorisk crawl- og rygg

Instruktøren skriver en plan for hver time som deltagerne følger. Instruktøren og deltagerne kan sammen finne aktiviteter og øvelser som kan inkluderes i kursplanen.

Kurset holdes på Sogn Bad og Norges Idrettshøgskole.